Jak je to u nás s ekologií? Posuďte sami. / 2.7.2018

Recyklovaný papír

Při výrobě máme k dispozici papíry s podílem recyklované složky minimálně 75% nebo 100% recyklovaných materiálů. Šetrná je i jejich produkce, při které se dbá na co nejnižší spotřebu energie, vody a emisí CO2. Navíc se tento odpad pak následně využívá. Tyto papíry jsou držitely několika certifikátů.

Certifikace papírových materiálů

Řada našich tiskových materiálů je označena jedním či několika certifikáty nebo ekoznačkami, jejichž prostřednictvím lze životní prostředí šetřit mnohem důsledněji. Mnoho druhů papírů je také označeno jako ECF papír (bělený papír bez použití chlóru).

Evropská značka EU Ecolabel (European Flower)

Značka Ecolabel pod záštitou Evropské komise stanovuje určitá ekologická kritéria, která musí být dodržována v celé životní fázi daného produktu. Důraz je kladen na původ používaných surovin, specifikaci chemikálií, redukci emisí ve vodě a vzduchu, redukci energií a sníženou produkci odpadů. Nositelé značky se tedy významně podílí na snižování negativního dopadu na životní prostředí na národní úrovni.

Certifikace FSC® (Forest Stewardship Council)

FSC neboli Výbor pro šetrné hospodaření s lesy je nezisková nevládní organizace, jejichž hlavní funkcí je dozor nad využíváním světových lesních porostů. Výrobky s tímto označením deklarují, že dřevo na jejich výrobu pochází z legálních certifikovaných lesů s ekologickým obhospodařováním. Mimo jiné certifikát zajišťuje kvalitní pracovní podmínky pro zaměstnance, kteří dané výrobky zpracovávají.

Certifikace PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

PEFC je celosvětová organizace, která sleduje udržitelné obhospodařování lesů. Produkty označené jako PEFC deklarují, že byly na jejich těžbu a výrobu použity legální certifikované suroviny z udržitelných zdrojů. Nastavené certifikační systémy také sledují dodržování podmínek dopravy a samotné legislativy.

Certifikace Blue Angel

Německá ekoznačka Blue Angel označuje produkty, které jsou alespoň z velké části vyráběny z recyklovaných surovin. Z hlediska podílu recyklovaných vláken a chemických látek systematicky zhodnocuje kvalitu produktu během jeho celého životního cyklu.

Barvy a činidla

Nákup nového tiskového stroje do firmy REPROTISK s sebou nese mnoho výhod, které se také odráží v redukci negativních vlivů na životní prostředí. Jednou z nich je možnost využití zvlhčujících prostředků bez použití alkoholu (isopropylalkoholu = IPA) při ofsetovém tisku.

Balení produktů

Naši firemní ekologickou myšlenku se snažíme posilovat i při balení produktů a jejich následné expedici. Z toho důvodu v rámci možností používáme obalové materiály a kartony využívané již v minulosti.

Recyklace odpadu

Veškerý firemní papírenský odpad poctivě třídíme, evidujeme a následně předáváme k dalšímu zpracování či recyklaci.

<< zpět na seznam

O nás   |   Novinky   |   Produkty   |   Reference   |   Kontakty
Mapa stránek
Created by Netsimple Conspiracy s.r.o.
Tvorba webových stránek
Designed by Ondřej Kotinský
Tvorba webdesignu
Reprotisk s.r.o.
M.R. Štefánika 318/1, 787 01 Šumperk